தமிழ் எழுதி

இணையத்தில் தமிழில் எழுதலாம் வாருங்கள்!
தமிழ் தட்டச்சு
உதவி
புதிய முறை (2024)

தெரிவு செய்க:

ஆங்கில-தமிழ் தட்டச்சு முறை 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ஆங்கிலத்தில் உள்ளிட: ALT+L for English
      
தமிழ் விசைப்பலகை


   
Copy to clipboard
   
-
Another Tab Contents

தமிழில் எழுதுவது எப்படி?

இந்தத் தமிழ் எழுதியை உபயோகப் படுத்த பயனாளர் தமிழ் தட்டச்சு முறை தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சாதாரணமாக ஆங்கில தட்டச்சு முறை தெரிந்திருந்தாலே போதும். உதாரணமாக ஆங்கிலத்தில் 'anbu' என்று தட்டச்சு செய்தால் இந்தத் தமிழ் எழுதி அதை 'அன்பு' என்று மாற்றித்தறும். பொதுவாக ஆங்கில தட்டச்சு முறை மட்டும் தெரிந்தவர்கள் 'தமிழ்-ஆங்கிலம்' முறையையும் 'தமிழ் தட்டச்சு' முறையையும் தெரிவு செய்து பயன்படுத்தவும். சில உதாரணங்கள்:
  • இடையில் ஆங்கில எழுத்துக்களை வரவழைக்க ALT+L -ஐ அழுத்தவும். மீண்டும் ALT+L - ஐ அழுத்தும்போது பழைய முறையப் பெறலாம்.
  • அன்பு - anbu, அப்பா - appaa, தமிழ் - thamiz, அழகு - azaku
ழ - zaஞ - njaந - waங் - ng
ஞ் - njந் - wயூ - yUகூ - kU
கே - kEகெ - keண் - Nன் - n

அண்மைய பதிவுகள்

ஆவணக்காப்பகம்

தமிழ் வாழ்க‌

text
HOME
தமிழ் எழுதி - www.tamileditor.org
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது
highlight